شروع کار پنجمین دوره شورای شهر تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دوره پنجم شوراهای شهر و روستا در ایران آغاز شد

شوراهای جدید شهر وروستا در سراسر ایران از امروز فعالیت شان را شروع کردند. پنجمین دوره شورای شهر تهران هم با انتخاب رئیس شورا و شهردار آغاز به کار کرد. محسن هاشمی رئیس شورای شهر و محمدعلی نجفی شهردار تهران شدند. بعد از حدود 14 سال، اصلاح طلبان و میانه روها، کنترل شورای شهرتهران را به دست گرفته اند. گزارش فریبا صحرایی را ببینید.