تهران تحت مدیریت چه کسانی شکل گرفته؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تهران تحت مدیریت چه کسانی شکل گرفته؟

از بلدیه تا شهرداری، تهران بیش از ۲۰۰ سال را پیموده. ریاست اداره پایتخت ایران تا به حال بین ۵۷ نفر چرخیده، از میرزا عباس‌خان مهندس باشی تا محمدعلی نجفی. اما هویت تهران بیشتر به دست شهرداران بعد از انقلاب اسلامی شکل گرفته. کاوه مشکات در گزارشش می گوید آنچه امروز به نام تهران می شناسیم تحت مدیریت چه کسانی شکل گرفته؟