همراهی وزیر آموزش و پرورش ایران برای کمک به تحصیل دانش آموزان افغان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همراهی وزیر آموزش و پرورش ایران برای کمک به تحصیل دانش آموزان افغان

تا آغاز سال تحصیلی در ایران حدود سه هفته باقی‌ست ولی عده‌ای از مدافعان حقوق کودکان پویشی کم سابقه را شروع کرده‌اند تا جلوی بازماندن کودکان افغان از تحصیل در ایران را بگیرند. کودکانی که ممکن است به دلیل نداشتن مدارک اقامتی قانونی، در مدرسه‌ها پذیرش نشوند. در سال‌های اخیر چنین حرکت‌هایی از طرف مددکاران اجتماعی دیده شده ولی امسال آنها در شبکه‌های اجتماعی - مشخصا در سایت توییتر - طوفانی برپا کردند که وزیر آموزش و پرورش را هم به واکنش واداشت. محمد بطحایی با هشتگ "از مهر جانمانند" همراه شده و قول داده که نگذارد فرصت تحصیل از دانش‌آموزان هیچ ملیتی دریغ شود. گزارش شهریار صیامی را ببینید.