شاخص‌های ایمنی در تهران؛ پایتخت نشینان چقدر می‌توانند خاطر جمع باشند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاخص‌های ایمنی در تهران؛ پایتخت نشینان چقدر می‌توانند خاطر جمع باشند

آتش سوزی در ساختمان پلاسکوی تهران توجه مردم را به مشکلاتی جلب کرد که زیر پوست شهر وجود دارد. به نبود مدیریت شهری، کمبود امکانات و درس نگرفتن از اشتباهات گذشته. امروز در مجلس ایران گزارشی درباره حادثه پلاسکو خوانده شد. حسن کامران نماینده تهران از این گفت که در نهایت معلوم نشد که آیا کسی تنبیه می‌شود یا خیر. هفت ماه بعد از حادثه پلاسکو هنوز ایمن سازی ساختمانهای مشابه شروع نشده و مشکلات تهران تنها به آتش سوزی محدود نمی شود. نگین شیرآقایی نگاهی کرده به مشکلات این پایتخت هشت میلیون نفری.