چرا گره کور مسکن در ایران باز نمی شود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا گره کور مسکن در ایران باز نمی شود؟

عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی ایران، گفته خانه دار کردن اقشار کم درآمد، اولویت دولت دوازدهم است. این حرف را او قبلا در جلسه رای اعتماد هم زده بود. البته این حرفی است که تقریبا هر وزیر مسکنی از اول انقلاب روی کار آمده، زده. مسکن، ملک و ساختمان، نه تنها همواره مسئله مردم بوده که با تبدیل بازار مسکن به مهمترین بازار سرمایه در کشور، به مسئله اصلی اقتصادی حکومت هم تبدیل شده. دولت روحانی که از آغاز منتقد جدی طرح مسکن مهر دولت احمدی نژاد بود، می‌گوید، طرحش، مسکن اجتماعی است، برای خانه دار کردن سالانه صد هزار کم درآمد. این طرح هم منتقدان بسیاردارد. گزارش مجید خیام‌دار را ببینید.