تا یک حسرت ملی، پنجاه یوز باقی است؛ شعار کارزاری جدید برای نجات یوزپلنگ در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تا یک حسرت ملی، پنجاه یوز باقی است؛ شعار کارزاری جدید برای نجات یوزپلنگ در ایران

شعار یک کارزار تازه مردمی برای نجات یوزپلنگ در ایران این است: "تا یک حسرت ملی تنها ۵۰ یوز باقی است". هدف از این سری تلاش‌ها، حفظ زیستگاه یوزپلنگ‌ها در پارک ملی توران است. ایران به تازگی روز ملی یوزپلنگ را پشت سر گذاشته. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط