اثر تنش قطر و عربستان بر روابط ایران و عربستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اثر تنش بین قطر و عربستان بر روابط این کشور با ایران

در سومین بخش از سلسله گزارش‌هایی که به مناسبت ایام حج درباره بحران در روابط ایران و عربستان سعودی پخش می‌کنیم این بار می‌پردازیم به اینکه تنش میان قطر و عربستان سعودی چه اثری بر آینده رابطه میان ایران و‌ عربستان داشته باشد.مهرداد فرهمند خبرنگار ما در بیروت پای صحبت ناظران نشسته.