چطور دعوای ایران و عربستان از طریق شبکه‌های اجتماعی به ملت‌ها سرایت کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چطور دعوای ایران و عربستان از طریق شبکه‌های اجتماعی به ملت‌ها سرایت کرد

با پایان مراسم حج و در آخرین بخش از سلسله گزارش‌هایی که به بهانه حج درباره روابط تیره ایران و عربستان سعودی پخش کردیم‌، این بار پرداخته‌ایم به موضوع شبکه‌های اجتماعی. خبرنگار ما مهرداد فرهمند در بیروت نگاهی به این کرده که چگونه کارکرد شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر در جهان عرب تغییر کرده و چطور دعواهای میان ایران و عربستان سعودی از طریق شبکه‌های اجتماعی از سطح دولت‌ها به ملت‌ها سرایت کرده است.