#شما؛ اولویت‌های زیست محیطی ایران چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ اولویت‌های زیست محیطی ایران چیست؟

عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست حل بحران آب را مهمتر از رسیدگی به خطر انقراض یوزپلنگ ایرانی می‌داند. او معتقد است بحران آب ریشه همه مشکلات زیست محیطی است. کمک‌های بین‌المللی برای نجات یوز ایرانی هنوز ادامه دارد و برای برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نجات یوزپلنگ جنبه ملی و حیثیتی پیدا کرده است. کم‌آبی و انقراض یوزپلنگ تنها مشکلات زیست محیطی ایران نیستند.

موضوعات مرتبط