پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در بحران میانمار ایران کجا ایستاده است؟

حسن روحانی پس از بازگشت از سفرش در قزاقستان برای شرکت در کنفرانس سران کشورهای اسلامی گفت وقت نشد درباره میانمار حرف زده شود از این رو بیانیه ای در اینباره امضا کردیم. این در حالی است که اعتراض به وضعیت مسلمان‌های میانمار در داخل ایران این روزها بسیار شدت گرفته است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.