آیا ارز تک نرخی می شود؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ارز در ایران دوباره 'تک‌نرخی' می‌شود

معاون بانک مرکزی می گوید قرار است تا پایان سال ارز تک نرخی شود. به گفته غلامعلی کامیاب فروش ارز مسافری برای همین متوقف شده است. این اولین بار نیست که دولتی در ایران وعده ارز تک نرخی می دهد اما آیا ممکن است این بار این وعده عملی شود؟ و تک نرخی یعنی چقدر و دولت ایران قصد دارد قیمت ارز را روی چه نرخی ثابت نگه دارد؟امیر پایور گزارش می دهد.