آتش بر دامن جنگ های ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هواپیماهای آتش‌نشان ایران در راه کمک‌رسانی به سوریه

آتش سوزی ، پس از آتش سوزی و خاکستر شدن جنگل های ایران. امروز آتشی در منطقه حفاظت شده خبر در استان کرمان مهار شد و هفته گذشته جنگل های زاگرس در اطراف پاوه چند روزی سوختند. هر از گاهی، اخباری از این دست، از سوختن هزاران درخت در کشوری خبر می دهند که کم تر از ده درصد مساحتش جنگل است و به شدت نیازمند حفظ آنهاست. هر بار که این آتش‌سوزی ها آغاز می شود، صبحت از کمبود امکانات هم مطرح است. کمبود هلی کوپتر و هواپیما برای اطفا حریق. اما آیا در ایران در نبرد با آتش دست ها خالی است یا هواپیماهای اطفای حریق در میدان جنگی دیگرند؟ تحقیقات بی بی سی فارسی نشان می دهد که هواپیماهایی که ایران برای خاموش کردن آتش خریده بود در جنگ سوریه استفاده می شوند. گزارش شهریار صیامی را ببینید.

موضوعات مرتبط