هشدار در مورد رواج 'طب اسلامی' در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار در مورد رواج 'طب اسلامی' در ایران

مدیر کل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت ایران می‌گوید موضوعی به نام طب اسلامی وجود ندارد.

دکتر محمود خدادوست گفته می توان از ظرفیت‌های دین اسلام برای ارتقا سلامت کمک گرفت، اما نباید از آن سوءاستفاد کرد و به مردم داروی امام کاظم، بخور حضرت مریم و داروی امام رضا تجویز کرد. گزارش مجید افشار را ببینید.