آیت الله خامنه‌ای حرف‌های دونالد ترامپ را ابلهانه و غیرواقعی خواند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیت الله خامنه‌ای حرف‌های دونالد ترامپ را ابلهانه و غیرواقعی خواند

ایت الله علی خامنه‌ای صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا را زشت و غیرواقعی خوانده. رهبر ایران می‌گوید دلیل این حرف‌ها حضور ایران در منطقه است که باعث شده سیاست‌های آنها شکست بخورد. اشاره او به سخنرانی سه شنبه دونالد ترامپ در سازمان ملل است که به شدت بر حکومت ایران تاخت و آن را یک دیکتاتوری فاسد خواند. آقای ترامپ برجام را هم مایه شرمساری آمریکا توصیف کرد. نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد.