انتقاد حسن روحانی از نظام آموزشی ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد حسن روحانی از نظام آموزشی ایران

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید ایران را حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در یک هنرستان دخترانه در غرب تهران به صدا در آورد. او در صحبتهایش گفت کتاب‌های درسی فعلی، دانش‌آموزان را برای دیروز تربیت می‌کند نه برای امروز و فردا. آقای روحانی از دانش‌آموزان و معلمان خواست بر پرسشگری و آموختن مهارت تمرکز کنند. فریبا صحرایی گزارش می دهد.