تحقیق مجلس ایران در مورد عدم پرداخت دستمزد و برخورد با کارگران در اراک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحقیق مجلس ایران در مورد عدم پرداخت دستمزد و برخورد با کارگران در اراک

در ایران مدیرعامل شرکت آذرآب اراک بازداشت شده. کارگران این کارخانه در روزهای اخیر در اعتراض به عدم دریافت حقوق، تجمع هایی برگزار کردند. در پی آن، نیروی انتظامی به تجمع کارگران شرکت‌های آذرآب و هپکو، حمله کرد و عده‌ای از کارگران مجروح شدند. یکی از نماینده‌های مجلس خبر داده که قرار است در مورد دستمزدهای پرداخت نشده کارگران و درگیری‌های آنها با پلیس ضد شورش تحقیق شود. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.