کشتن دردناک توله خرس بی دفاع در پارک ملی گلستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشتن دردناک توله خرس بی دفاع در پارک ملی گلستان

در ایران، تصاویر تکان دهنده ای ازکشتن یک توله خرس در فضای مجازی منتشر شده که گفته می شود مربوط به یک ماه پیش است. مقامات محیط زیست گلستان به رسانه ها گفته بودند این خرس بعد از حمله به یکی از روستائیان زنده گرفته شد اما تصاویر نشان می دهد که در حضور مسئولان محیط زیست، خرس را به شکلی تکان‌دهنده از پای در می آورند. شهریار صیامی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط