روز جهانی معلم فرصتی برای اعتراض فرهنگیان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز جهانی معلم فرصتی برای اعتراض فرهنگیان

به مناسبت روز جهانی معلم، فرهنگیان ایران در چند شهر تجمع کردند. در سال‌های اخیر معلمان بارها برای مطرح کردن مطالباتشان گردهم آمده‌اند. از افزایش بودجه و ارتقای سطح معیشت گرفته تا رسیدگی به وضعیت مدارس مناطق محروم و مشکلاتی که معلمان بازنشسته با آن دست به گریبانند. پایان برخوردهای امنیتی با فعالان و آزاد کردن معلمان زندانی از دیگر خواسته های مطرح شده است. فریبا صحرایی گزارش می‌دهد: