#شما؛ دلیل محدودیت‌های جدید برای خاتمی چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ دلیل محدودیت‌های جدید برای خاتمی چیست؟

محمد انجام، وکیل محمد خاتمی، به خبرگزاری ایلنا گفته است که آقای خاتمی از آغاز مهر ماه سال جاری به مدت سه ماه از حضور در "مراسم عمومی سیاسی، فرهنگی و تبلیغی" منع شده است.

موضوعات مرتبط