خط و نشان های واشنگتن؛ تهدیدهای تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خط و نشان های واشنگتن؛ تهدیدهای تهران

اگر آمریکا، سپاه پاسداران را سازمانی تروریستی بخواند، سپاه هم نیروهای آمریکایی را در هرجا که باشند، همسنگ داعش در نظر خواهد گرفت. این گفته های سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، تازه ترین نمونه از تنش های ادامه دار تهران و واشنگتن است. بنابرگزارشهای تائید نشده، رئیس جمهوری آمریکا ممکن است تا آخر این هفته سپاه پاسداران، را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهد و اعلام کند که ایران به برجام پایبند نبوده. فرمانده سپاه پاسداران دراین باره هم گفته اگر آمریکا تحریم جدیدی علیه ایران وضع کند، به معنای خروج ایالات متحده از توافق هسته ای خواهد بود. آیا این تهدیدها از حرف به عمل کشیده می شوند؟ آیا برجام از جریان این جنگ لفظی سالم عبور می کند؟ گزارشی ببینید از کسری ناجی.