آلبوم عکس؛ تجمع شهروندان اصفهانی در نکوداشت زاینده رود

جمعی از مردم اصفهان با تجمع در کنار پل خواجو در اصفهان به خشکی زاینده رود، تنها رودخانه دائمی فلات مرکزی ایران اعتراض کردند.

تجمع کنندگان با دست گرفتن پارچه نوشته‌ها و سر دادن شعارهایی خواستار توجه به زاینده رود شدند.