چرا صدای منتقدانِ قوه قضاییه این روزها بلندتر شده؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا صدای منتقدان قوه قضاییه این روزها بلندتر شده؟

علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران با نوشتن مقاله ای در روزنامه اعتماد از قوه قضاییه انتقاد کرد. آقای مطهری گفته که به امید اعتراف گرفتن، بعضی از خبرنگاران برای مدت طولانی در بازداشت انفرادی نگه داشته می شوند. دادستانی تهران در پاسخ اعلامیه ای منتشر کرد و مدعی شد نوشته آقای مطهری بدون هیچ مستندی است و صحت ندارد. پیش تر هم، رئیس جمهوری ایران با انتقاد از قوه قضاییه گفته بود بعضی سازمان ها از سر بیکاری افراد را احضار می کنند، که این گفته هم واکنش تند رئیس قوه قضاییه را به دنبال داشت. سعیده هاشمی گزارش می دهد.