نمایندگان پارلمان بریتانیا خواستار آزادی شماری از ایرانی-بریتانیایی‌های زندانی در ایران شدند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایندگان پارلمان خواستار آزادی شماری از ایرانی-بریتانیایی‌های زندانی در ایران شدند

نمایندگان مجلس، همچنین خواستار آزادی شماری از ایرانی بریتانیایی ها، که در ایران زندانی هستند، شده اند، از جمله، نازنین زاغری راتکلیف. همسرش می گوید به تازگی اتهاماتی مطرح شده که ممکن است حبس او تا ۱۶ سال افزایش یابد. نماینده حزب ملی اسکاتلند دراینباره صحبت کرد: