بعد از دو ماه انتظار، روحانی گزینه وزارت علوم را معرفی کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بعد از دو ماه انتظار، روحانی گزینه وزارت علوم را معرفی کرد

رئیس جمهوری ایران بالاخره نامزدش را برای وزارت علوم معرفی کرد. او منصور غلامی است، رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان. اما این پیشنهاد با انتقاد روبرو شده به ویژه که گفته شده بود دیگر گزینه‌های حسن روحانی تایید نشده بودند. آقای روحانی رضا اردکانیان را هم برای وزارت نیرو پیشنهاد داده. مجید خیام دار گزارش می‌دهد: