اقدام به خودکشی دو دختر در اصفهان؛ پلیس می گوید عاقبت بازی آنلاین با "نهنگ آبی" بود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اقدام به خودکشی دو دختر در اصفهان؛ پلیس می گوید عاقبت بازی آنلاین با "نهنگ آبی" بود

آیا می خواهید وارد یک بازی شوید که شما را در مسیری بی بازگشت می‌گذارد؟ مسیری پنجاه مرحله‌ای که به مرگ ختم می‌شود؟ در چند سال اخیر هزاران نوجوانان شیفته یک بازی اینترنتی به هردوی این سئوال‌ها جواب بله داده‌اند و بر اساس بعضی گزارش‌ها، ده‌ها نفر از آنها در چندین کشور دنیا خودکشی یا اقدام به خودکشی کرده‌اند، از جمله دو نفر در ایران. رئیس پلیس استان اصفهان گفته دو دختری که از یک پل در اصفهان پایین پریده بودند، تحت تاثیر بازی "نهنگ آبی" اقدام به خودکشی کرده‌اند. نهنگ آبی نام یک بازی آنلاین است، که پلیس در چندین کشور از جمله فرانسه و بریتانیا،درباره خطرات آن به خانواده‌ها هشدار داده. جوانی که بازی را ساخته در زندان گفته یکی از هدف‌هایش ازبین بردن آدمهای بی‌مصرف بوده، از راه ترغیب آنها به خودکشی. اما نهنگ آبی چیست و چگونه قربانی می گیرد؟ گزارش شهریار صیامی را ببینید.

موضوعات مرتبط