تجمع سپرده گذاران موسسه های مالی در مقابل مجلس ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع سپرده گذاران موسسه های مالی در مقابل مجلس ایران

در ایران، جمعی از سپرده‌گذاران مؤسسه‌های مالی آرمان، کاسپین و پدیده شاندیز مقابل مجلس در تهران تجمع کرده‌اند. شماری از معترضان به بی‌بی‌سی فارسی گفتنه‌اند که ادعای مقامات در مورد تسویه سپرده‌ها تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان درست نیست و هنوز سپرده‌های زیر صد میلیون تومان هم کامل تسویه نشده. اعتراضاتی از این دست ماه‌هاست که در شهرهای مختلف ادامه یافته. رعنا رحیم پور گزارش می‌دهد.