هشدارهای تازه فرماندهان سپاه پاسداران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدارهای تازه فرماندهان سپاه پاسداران

فرمانده سپاه پاسداران می گوید در کشورهای منطقه هسته های مقاومت مسلحانه ایجاد شده‌است. سرلشکر محمدعلی جعفری چند روز پیش هم گفته بود ایران در یمن حضور مستشاری دارد. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران هم گفته اگر اروپایی ها وارد حریم ما شوند؛ برد موشک هایمان را از دو هزار کیلومتر افزایش می دهیم. کسری ناجی گزارش می دهد.