تجمع دوباره سپرده گذاران کاسپین مقابل مجلس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع دوباره سپرده گذاران کاسپین مقابل مجلس

رئیس کل بانک مرکزی می گوید بازپرداخت سپرده گذاران موسسات اعتباری برای ارقام بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان در دستور کار قرار گرفته‌است. ولی الله سیف در جلسه ای غیرعلنی در مجلس صحبت می کرد.امروز گروهی از سپرده گذارانِ موسسه کاسپین، یک بار دیگر در برابر ساختمان مجلس تجمع کردند. امیر پایور گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط