درگذشت طاهر احمدزاده  فعال ملی-مذهبی در 96 سالگی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدگاه رضا علیجانی در مورد طاهر احمدزاده فعال ملی-مذهبی

طاهر احمدزاده فعال ملی-مذهبی، در سن ۹۶ سالگی در مشهد درگذشت. او از فعالان جنبش ملی شدن نفت بود. آقای احمدزاده بعد از انقلاب در دولت موقت، استاندار خراسان شد. اما بعد بدلیل انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی، چندین بار زندانی شد. طاهر احمدزاده آخرین بار، تا سن ۸۰ سالگی در زندان بود.

رضا علیجانی، فعال ملی-مذهبی در مورد فعالیت‌های آقای احمدزاده در قبل و بعد از انقلاب توضیح می‌دهد.