#شما؛ راه‌اندازی گشت‌های سپاه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ راه‌اندازی گشت‌های سپاه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

از شما پرسیده بودیم درباره ورود سپاه به حوزه امنیت شهری پایتخت چه فکر می‌کنید؟ در این ویدیو بخشی از پیام‌های دریافت شده را بشنوید.