طبقه متوسط؛ بزرگ‌ترین بازنده تحولات اقتصادی 10 سال اخیر ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طبقه متوسط؛ بزرگ‌ترین بازنده تحولات اقتصادی ۱۰ سال اخیر ایران

بررسی‌های بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد رفاه طبقه متوسط ایران در یک دهه اخیر بیشتر از همه افت کرده. در حالی که وضع خانوارهای شهری ایران در ده سال گذشته به طور متوسط ۱۵ درصد بدتر شده، میزان کاهش برای دهک‌های میانی حدود ۲۰ درصد بوده. این در حالی است که فاصله رفاهی فقیرترین و غنی‌ترین قشر جامعه در این مدت تغییر چندانی نکرده.

بهرنگ تاج‌دین نگاهی کرده به شکاف طبقاتی در ایران.