تداوم آشفتگی بازار برنج در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تداوم آشفتگی بازار برنج در ایران

آشفتگی بازار برنج در ایران ادامه دارد. در پی ممنوعیت واردات برنج، قیمت برنج خارجی افزایش داشته؛ در حالی که فروش برنج داخلی دستخوش رکود شده. وضعیت بد بازار برنج در شرایطی است که بعضی از نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح وزیر کشاورزی هستند. همزمان انتشار فیلم گفتگوی محمود حجتی، وزیر کشاورزی با یک کشاورز در لنگرود، واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته و آقای حجتی را مجبور کرده که درباره این فیلم توضیح بدهد. در این گزارش فریبا صحرایی نگاهی انداخته به دلایل این آشفتگی ها.