اعتراض‌های سراسری ضدحکومتی 8 دی در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض‌های گسترده ضدحکومتی ۸ دی در ایران

با فراخوان مخالفان حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی، شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراض‌های خیابانی و ضدحکومتی بود. نیروهای امنیتی، نسبتا خویشتندار بودند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.