رضا پهلوی: نیروهای نظامی به مردم بپیوندند

رضا پهلوی حق نشر عکس Reuters

رضا پهلوی، فرزند شاه سابق و آخرین ولیعهد ایران، در مصاحبه‌ای با تلویزیون من و تو گفت حکومت کنونی ایران باید سرنگون شود. او از نیروهای نظامی و امنیتی در ایران خواسته به معترضان بپیوندند.

آقای پهلوی در مصاحبه‌اش گفت: "وقت آن رسیده که نیروهای نظامی و شبه نظامی تکلیف خود را مشخص بکنند. وقتی کسی یونیفورم نظامی به تن دارد، ارتشی یا پاسدار، باید پاسداری از مردم کنند نه از حکومت."

او گفت هیچ نگرانی از تهدید یکپارچگی ایران در اثر اعتراضات ندارد و "حکومت ایران می‌خواهد سوریه را تبدیل به لولوخورخوره کند، چه کسی باعث شده سوریه امروز به این شکل باشد؟ همین حکومت."

در میان تجمع‌هایی که در روزهای اخیر در شهرهای ایران برگزار شده است، برخی از معترضان شعارهایی در ستایش رضاه شاه پهلوی و همچنین نهاد سلطنت داده‌اند.

فرزند آخرین شاه ایران به تلویزیون من و تو گفت معترضان مطالبات اقتصادی و حقوق اساسی انسانی خود را می‌خواهند و شعارشان سرنگونی نظامی جمهوری اسلامی است.

آقای پهلوی خواهان آن شد که قدرت‌های جهانی که خود را طرفدار حقوق بشر می‌دانند از اعتراضات ایران حمایت کنند. او گفت در "سطح جهانی" برای حمایت از معترضان رایزنی می‌کند.

او گفت باید حکومتی در ایران بر سر کار باشد که به جای مصلحت نظام به منافع ملی بپردازد.

رضا پهلوی گفت: "بنابراین گول این به اصطلاح اصلاح‌طلبان حکومتی را نخورید که همچنان به دنبال نگه داشتن بقای نظام هستند."

در روزهای اخیر موضع اصلاح‌طلبان که در مواردی علیه معترضان بوده، باعث شده است که بخشی از هواداران اصلاح‌طلبان نیز از آنها انتقاد کنند.