بیش از هزار بازداشتی در یک هفته اعتراضات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیش از هزار بازداشتی در یک هفته اعتراضات

درگیری‌های چند روز اخیر بازداشت‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است. شمار دقیق مشخص نیست اما با جمع‌بندی آمار شهرهای مختلف به بیش از ۱۰۰۰ نفر می‌رسد. نعیمه نامجو گزارش می‌دهد.