ابهام درباره وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی‌های اخیر ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابهام درباره وضعیت بازداشت شدگان ناآرامی‌های اخیر ایران

امروز نمایندگان مجلس ایران در یک جلسه غیرعلنی با حضور مقام‌های امنیتی و نظامی، ناآرامی‌های اخیر را بررسی کردند. بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران گفته، قرار شده تا سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات درباره تعداد بازداشت‌شدگان به مجلس گزارش بدهند. همزمان تظاهرات حامیان حکومت امروز هم ادامه داشت. فرداد فرحزاد گزارش می‌دهد.