غلظت گردوغبار در روز هوای پارک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

غلظت گردوغبار در روز هوای پاک

در روز هوای پاک مخاطبان ما در شهرهای مختلف ایران از بالارفتن غلظت گردوغبار در شهرشان خبر می‌دهند. در اهواز امروز غلظت گردوغبار به ۶۶ برابر حد مجاز رسید.