#شما؛ یک سال بعد از حادثه پلاسکو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ یک سال بعد از حادثه پلاسکو

یک سال از حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو گذشت. چه درس‌هایی از این حادثه گرفته شد؟ آیا در صورت بروز حادثه مشابه مسئولان و سازمان‌های مربوط آمادگی لازم را دارند؟ وضعیت کار و زندگی ساکنان پلاسکو بعد از یکسال چگونه است؟