موج سرما و تعطیلی بعضی شهرها در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موج سرما و تعطیلی بعضی شهرها در ایران

موج سرما در ایران ادامه دارد و بارش برف، بعضی از شهرها در ده استان را تعطیل کرد. گرماب در استان زنجان با منفی ٢٢ درجه سانتیگراد سردترین شهر بود. با وجود اینکه چهار روز از کولاک و بارش برف سنگین در استان تهران می‌گذرد ولی هنوز فرودگاه امام خمینی و مهرآباد به شرایط عادی بازنگشته‌اند. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.