پدیده‌ای که "دختران خیابان انقلاب" نام گرفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پدیده‌ای که "دختران خیابان انقلاب" نام گرفت

در ایران، این هفته تصاویر بیشتری از زنانی منتشر شده که در اعتراض به حجاب اجباری روسری برداشته بودند. چهارشنبه، یک زن در خیابان قیطریه تهران بازداشت شد و به گفته نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ماموران او را کتک زده‌اند. ویدیوهایی هم پنجشنبه دست بدست شد که نشان می‌دهد ماموران بعد از اینکه در پایین کشیدن یک زن جوان موفق نمی‌شوند او را ازروی سکو پرت میکنند. سیاوش اردلان نگاهی کرده به پدیده‌ای که "دختران خیابان انقلاب" نام گرفته است.