روحانی: "بی‌نتیجه" بودن تلاش برای اسلامی کردن علم در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روحانی: "بی‌نتیجه" بودن تلاش برای اسلامی کردن علم در ایران

رییس جمهوری ایران می‌گوید تلاش برای اسلامی کردن علم در کشور پرهزینه و بی‌نتیجه بوده. حسن روحانی در یک سخنرانی توسل به آیه و روایات برای اسلامی‌کردن شاخه‌های علوم را ناصحیح خواند. او همچنین گفت استادان، پژوهشگران و دانشجویان به کشورشان علاقه دارند و نباید همیشه به آنها مشکوک بود. صحبتهایی که در گزارش سیاوش اردلان می‌بینیم هم انتقاد به سیاست‌گذاریها در دانشگاه‌هاست و هم انتقاد از نگاه دستگاه‌های امنیتی به دانشگاهیان.

موضوعات مرتبط