خودداری شرکتهای نفتی از عرضه سوخت به هواپیمای وزیر خارجه ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خودداری شرکتهای نفتی از عرضه سوخت به هواپیمای وزیر خارجه ایران

شرکتهای نفتی عرضه کننده سوخت در فرودگاه مونیخ از سوخت‌رسانی به هواپیمای وزیر خارجه ایران خودداری کرده بودند. محمد جواد ظریف ۱۰ روز پیش برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان رفته بود. به گزارش روزنامه‌های آلمانی نهایتا ارتش آلمان سوخت هواپیمای حامل آقای ظریف را تامین کرده. بی‌بی‌سی فارسی با شرکتهای نفتی تماس گرفته، پاسخ آنها را در گزارش امیر پایور ببینید.