تصمیم دولت ایران برای دستکاری حد و مرز مناطق حفاظت شده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصمیم دولت ایران برای دستکاری حد و مرز مناطق حفاظت شده

کارشناسان و فعالان محیط زیست در ایران هشدار داده اند که تصمیم دولت برای دست بردن به حد و مرز مناطق حفاظت شده، زیانهای جبران ناپذیری وارد می‌کند. هفته پیش، شورای عالی محیط زیست گفت در مناطق حفاظت شده بازنگری خواهد کرد. اما در گزارش سیاوش اردلان می‌بینیم که ابهاماتی که به وجود آمده، باعث نگرانی در جامعه زیست محیطی ایران شده: