بازداشت فرزند آیت الله صادق شیرازی از مخالفان حکومت ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با محسن کدیور درباره بازداشت فرزند آیت الله صادق شیرازی از مخالفان حکومت ایران

حسین شیرازی، فرزند آیت الله صادق شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم دستگیر شده‌است. منابع نزدیک به آیت الله صادق شیرازی می گویند، فرزند این مرجع تقلید به مکان نامعلومی منتقل شده است. بعضی رسانه های نزدیک به اصولگرایان، آیت الله شیرازی را مروج "شیعه انگلیسی" می دانند و او را به تفرقه انداختن میان شیعه و سنی متهم می کنند. حسین شیرازی که از روحانیون منتقد حکومت ایران است، اخیرا در جلسه ای جایگاه ولی فقیه در ایران را مشابه جایگاه "فراعنه مصر" توصیف کرده بود. گفتگوی ما با محسن کدیور اسلام شناس را دراینباره ببینید.