رهبر ایران اعتراضات به حجاب اجباری را 'حقیر' خواند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رهبر ایران اعتراضات به حجاب اجباری را 'حقیر' خواند

در ایران آیت الله علی خامنه‌ای گفته اینکه چهار دختر فریب بخورند و در خیابان حجابشان را بردارند، مسئله حقیری است. این اولین واکنش رهبر ایران به اعتراض‌های علنی شماری از زنان به حجاب اجباری است. طی ماه‌های اخیر، تعدادی از زنان و دختران ایرانی، در اعتراض به حجاب اجباری، در خیابان روسری از سر برداشته بودند. موضوعی که با برخورد گاه خشونت آمیز نیروی انتظامی هم روبرو شد. فرداد فرحزاد گزارش می‌دهد.