بازداشت محمد حبیبی، از اعضای کانون صنفی معلمان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازداشت محمد حبیبی، از اعضای کانون صنفی معلمان

محمد حبیبی، از اعضای هیأت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، ۵ روز پیش مقابل مدرسه‌ای که تدریس می‌کرد، بازداشت شد. خانواده آقای حبیبی می‌گویند ماموران لباس شخصی او را دستگیر کرده‌اند و برگه‌ای در دست داشتند که آرم قرارگاه ثارالله روی آن بود. قرارگاه ثارالله از تشکیلات امنیتی سپاه است و وظیفه اصلی‌اش مدیریت تامین امنیت تهران است. گفت‌و گو با صدیقه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی از نحوه دستگیری همسرش.

موضوعات مرتبط