دولت ایران به چه دلیل پلیس لندن را متهم کرد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دولت ایران پلیس لندن را متهم کرد

دولت ایران پلیس لندن را به کوتاهی در برخورد با حمله کننده‌ها به سفارت ایران متهم کرده و سفیر بریتانیا را احضار کرده. پلیس بازداشت چهار مهاجم را تایید کرده، اما گفته آنها مسلح نبودند و وارد ساختمان هم نشدند. این افراد از هواداران آیت الله صادق شیرازی هستند که بازداشت اخیر پسرش در قم، اختلاف‌ها بین حامیانش با حکومت ایران را شعله ور کرده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط