ممنوعیت خرید کالاهای خارجی توسط ادارات دولتی ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ممنوعیت خرید کالاهای خارجی توسط ادارات دولتی ایران

در اولین روز کاری سال جدید در ایران، هیئت دولت، خرید کالاهای خارجی، که مشابه داخلی دارند را برای دستگاههای دولتی ممنوع کرد. پیرو پیام رهبر ایران درباره حمایت از کالای ایرانی و نامگذاری امسال به نام، سال حمایت از کالای ایرانی. همزمان بسیاری از چهره‌های سیاسی، درباره حمایت از تولید داخل می‌گویند از رئیس جمهوری گرفته تا مخالفان دولت،از اصلاح طلبان گرفته تا اصولگرایان. بعضی به عنوان راه حل، بر مبارزه با قاچاق دست می‌گذارند و بعضی بر کاهش واردات. البته این اولین باری نیست که صحبت از حمایت از کالای داخلی وخودکفایی می‌شود. ولی چرا این شعار جمهوری اسلامی بعد از چهل سال محقق نشده؟ امیر پایور گزارش می‌دهد.