#شما؛ کاوه مدنی از ایران رفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ کاوه مدنی از ایران رفت

خبر خروج کاوه مدنی، پژوهشگر برجسته محیط زیست که مدتی به عنوان یکی از معاونان سازمان محیط زیست در ایران اقامت داشت، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است. در این ویدیو ببینید او که بود و چگونه به پست معاونت سازمان حفاظت محیط زیست رسید.