سرنوشت توافق هسته‌ای ایران چه خواهد شد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرنوشت توافق هسته‌ای ایران چه خواهد شد؟

وزارت امور خارجه روسیه می‌گوید که مخالف هرگونه تغییری در توافق هسته‌ای ایران است. رهبر ایران هم گفته که کشورش در مقابل زورگویی آمریکا می‌ایستد. در همین حال، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که به آمریکا سفر کرده بود گفته که تردید دارد آمریکا در برجام بماند. دونالد ترامپ هم به شبکه فاکس نیوز گفت که ایران نمی تواند سر به سر او بگذارد. آقای ترامپ همچنین گفته که در زمان اوباما در ایران شعار مرگ بر آمریکا می دادند، ولی از وقتی او روی کار آمده ، کسی این شعار را فریاد نمی‌زند. مریم افشنگ گزارش می‌دهد.